ProCycla obre una nova línia de serveis: “la retirada de residus”

Actualment, la generació de residus orgànics és cada vegada més elevada i la seva gestió pot resultar difícil, a més a més d’implicar un cost econòmic important, per a aquells que no poden realitzar un tractament d’aquests residus a les seves pròpies pertinències. A Xile es generen uns 17 milions de tones de deixalles a Read more about ProCycla obre una nova línia de serveis: “la retirada de residus”[…]