25 setembre, 2019

Empresa

Sobre nosaltres


ProCycla és una empresa fundada l’any 2008 que ofereix productes i serveis d’enginyeria i consultoria en diferents àmbits del medi ambient, les energies renovables, la enginyeria i l’urbanisme.

Des de les nostres seus a Llatinoamèrica (Xile) i Europa (Espanya), la nostra missió és facilitar a empreses i administracions el suport tècnic, legal i administratiu en cada un dels projectes, aplicant els nostres valors en sostenibilitat, eficiència i innovació per a aconseguir un equilibri comercial, mediambiental i tècnic a les solucions que oferim.

Per això, ProCycla compta amb un equip multidisciplinari amb una àmplia experiència professional, complementat amb una important xarxa de col·laboracions externes requerida quan les característiques tècniques del projecte ho demandin.

Els nostres projectes compten amb un desenvolupament estratègic que s’acull al Marc ReSolve, fomentant accions de transició a una economia circular. Contem amb la col·laboració externa d’importants Centres d’Investigació I+D, i laboratoris propis i recursos necessaris per a realitzar tot tipus de simulació computacional (CFD) i experimentació a escala de laboratori i industrial.

Els nostres valors


A ProCycla creiem en la importància de posar a l’abast de tots mesures que afavoreixin un desenvolupament sostenible. Això és, que cobrim les nostres necessitats sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves. Per aconseguir-ho, investiguem, desenvolupem i innovem en tractaments biològics i solucions minimitzant l’impacte ambiental fent servir tecnologies que redueixin el consum de recursos.

Les solucions en les que treballem permeten l’aprofitament de recursos, proporcionant així una major eficiència energètica, hídrica i agronòmica. Apostem pel desenvolupament de solucions de baix cost que valoritzin els residus i reutilitzen materials. Així, per exemple, les nostres solucions pel tractament de residus orgànics poden generar biogàs i esmena orgànica aportant considerables beneficis als usuaris.

Tots els nostres projectes estan precedits per una investigació exhaustiva. Això ens permet proporcionar valor afegit a les solucions desenvolupades. Comptem amb els nostres propis laboratoris d’investigació i anàlisi, a més a més de col·laborar estretament amb importants Centres d’Investigació en I+D.

L’Equip


Direcció

Departament tècnic I+D

Departament comercial

Política Ambiental


L’equip de ProCycla es responsabilitza i adopta el compromís d’establir i desenvolupar un Sistema de Gestió Integral de Qualitat i Medi Ambient, amb la finalitat d’aconseguir els següents objectius generals, que constitueixen la nostra Política de Gestió Integral de Qualitat i Medi Ambient, en les quals s’han de basar totes les actuacions de l’empresa. Per complir aquests compromisos i aconseguir els objectius establerts, l’empresa ha establert els següents principis:

 • Assegurar la protecció del medi ambient, treballant de manera respectuosa, prevenir la contaminació i minimitzar els efectes ambientals produïts a conseqüència de les activitats, productes i serveis oferts per ProCycla.
 • Assegurar el compliment dels requisits legals ambientals aplicables a Xile i Espanya.
 • Respectar la naturalesa i la biodiversitat en els entorns en els quals es trobes les instal·lacions de ProCycla.
 • Realitzar activitats, productes i serveis tenint en compte la utilització de l’aigua, l’energia i les matèries primeres, la utilització permanent dels recursos renovables, la minimització dels danys contra el medi ambient i la reducció dels residus, així com l’eliminació segura i responsable dels mateixos i reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que contribueixi a minimitzar la petjada de ProCycla sobre el medi ambient.
 • Fomentar la recerca i el desenvolupament de tecnologies que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic i que possibilitin una utilització sostenible dels recursos naturals.
 • Posar a l’abast de tots, mesures que afavoreixin un desenvolupament sostenible. Cobrir les necessitats sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves.
 • Investigar, desenvolupar i innovar en tractaments biològics i solucions minimitzant l’impacte ambiental emprant tecnologies que redueixin el consum de recursos.
 • Permetre l’aprofitament de recursos, proporcionant així una major eficiència energètica, hídrica, i agronòmica. S’aposta pel desenvolupament de solucions de baix cost que valorin els residus i reutilitzin materials.
 • Posar en el mercat productes i serveis que aconsegueixin congeniar solucions ambientals amb la prevenció al mínim cost possible.
 • Establir indicadors i procediments que permetin conèixer de manera objectiva l’impacte ambiental generat per les activitats, productes i serveis de ProCycla.
 • Definir objectius i metes concrets i mesurables dins d’un programa ambiental, revisant-los de manera periòdica.
 • Realitzar una avaluació periòdica dels aspectes ambientals derivats de les activitats, serveis i productes, per a mantenir i millorar de manera contínua el sistema de gestió ambiental.
 • Mantenir la sensibilització i conscienciació de tots els empleats de l’organització, fomentant la formació d’aquests i afavorint la participació.
 • Informar amb transparència a les parts interessades relacionades amb l’organització.

Partners