Energia i digitalització: de la centralització a la distribució


La transformació digital dels sistemes energètics és actualment una realitat que creix amb rapidesa. L’aplicació intensiva de les tecnologies de la informació i les comunicacions als sistemes energètics constitueix una tendència que permeten avenços creixents en la recollida de grans volums de dades, gràcies a la reducció de costos en els sensors i el seu emmagatzematge, en el seu anàlisi (Machine learning), en una major conectivitat entre persones i dispositius, així com en una transmissió de dades més ràpida i barata. Com a resultat, la millora del sistemes energètiques a les dècades passades s’està accelerant. Les inversions en infraestructures elèctriques digitals i software estan creixent a ritmes anuals del 20% en els últims anys. La digitalització energètica està tenint impactes majors en el transport, l’edificació i la indústria.

ProCycla ha estat present a la jornada d’avui sobre la “Energia i Sistemes Digitals”, a Sabadell, on s’ha posat de manifest temàtiques molt interessants en els avenços i les barreres als projectes de digitalització energètica.

A mesura que avancem cap a la xarxa elèctrica del futur, les microxarxes i els sistemes de generació distribuïda adquireixen major importància, ja que son capaces d’unificar la generació de petita escala i flexible a l’energia neta i els controls intel·ligents.

Mentre que la xarxa elèctrica connecta llars, empreses i altres edificis a les fonts centrals elèctriques, les mico xarxes funcionen com petites xarxes elèctriques independents, amb la seva pròpia generació d’emmagatzematge, software i solucions digitals, amb tot això poden funcionar connectades a la xarxa principal o no. Aquests sistemes també faciliten la integració de fonts renovables al a xarxa, com la solar, eòlica o el biogàs.