Participació de ProCycla al pròxim “Congrés Provincial Escolar de Ciència i Tecnologia”


El Projecte Associatiu Regional (PAR) Explora RM Sur Ponent està liderat per la Universitat de Xile, a través de la Facultat de Ciències Físiques i Matemàtiques. L’objectiu és fomentar la creació d’una cultura científica, oberta i col·laborativa, pel bon viure, a les 22 comunes urbanes i rurals del territori. La feina i  vinculació que ProCycla ha tingut al projecte des d’Abril han fet que sigui seleccionada a participar al “Congrés Provincial Escolar de Ciència i Tecnologia” el pròxim 3 de Setembre, a Talagante.

ProCycla promou la realització de projectes d’investigació científica que neixen de les seves pròpies inquietuds i aconsegueixen respondre als seus interrogants, a través d’una feina en conjunt amb els pares i acompanyats per docents o assessors científics. D’aquesta manera ProCycla incentiva la vinculació entre comunitat escolar i científica. Els resultats d’aquests projectes d’investigació seran postulats al Congrés Regional Escolar de la Ciència i la Tecnologia del programa Explora de CONICYT (CRECyT), que es realitzarà el mes d’octubre de 2019.