ProCycla desenvolupa un sistema de biofiltració innovador per a depurar àcid sulfhídric


A ProCycla hem desenvolupat un tractament biològic que compren un sistema de bioflitració amb cultius bacterians especials capaços d’eliminar l’àcid sulfhídric (H2S) fins en un 99%. Aquest compost és el sulfur més comunament trobat en processos de descomposició anaeròbia generat en aigües o fangs residuals, i les seves característiques corrosives i amb mals olors obliguen a tractar aquest per a evitar danys en estructures i prevenir la contaminació mediambiental que genera. Les investigacions que hem dut a terme a ProCycla ens ha permès el desenvolupament d’una solució tecnològica en forma de bioflitre bacterià que presenta diferents avantatges: te una alta eficiència en l’eliminació del H2S, es fa servir una mínima quantitat d’aigua per al procés sense  necessitat de reactius, presenta baixos costos d’operació i manteniment i no es generen compostos residuals.

Aquesta solució permet, per tant, ser eficient i econòmica en processos d’eliminació del H2S, per exemple, en processos on existeixen tractaments de digestió anaeròbia i generació de biogàs. Aquesta solució biològica disposa d’un control dels seus paràmetres de funcionament, els quals es registres i emmagatzemen contínuament, generant una resposta corresponent a la instal·lació.