ProCycla s’adhereix al programa “PAR Explora de CONICYT”


El Projecte Associatiu Regional (PAR) Explora de CONICYT Regió Metropolitana Sud Ponent, dependent de la Facultat de Ciències Físiques i Matemàtiques (FCFM) de la Universitat de Xile, impulsa el desenvolupament d’Investigació Científica Escolar (ICE) a través del seu programa “Protagonistes de la Ciència 2019”.

ProCycla pretén així donar suport a la assessoria científica de projectes d’invetigació escolar per investigadors de les àrees seleccionades. D’aquesta manera ProCycla incentiva la vinculació entre comunitat escolar i científica. Els resultats d’aquests projectes d’investigació seran postulats al Congrés Regional Escolar de la Ciència i la Tecnologia del programa Explora de CONICYT (CRECyT), que es realitzarà el mes d’octubre de 2019.