Tractament de les emissions de gas CH4: solució al canvi climàtic i a la transició energètica


El canvi climàtic, encara que es porti advertint d’ell i les seves conseqüències des de fa varis anys, sembla que està guanyant popularitat a l’actualitat. La humanitat està tenint major consciència en les seves implicacions a l’escalfament global. I és que els científics porten indicant fa temps amb la necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) per a frenar i combatre aquest escalfament. La realitat és que aquestes emissions augmenten clarament cada any, principalment en les formes de diòxid de carboni (CO2) i metà (CH4). En el cas d’Espanya, és important observar com, en el cas de les emissions deriva del del CH4, un 65% aproximadament prové del sector de l’agricultura i un 30% del sector de residus orgànics. Donada la dificultat de reduir aquestes emissions en el seu origen, la solució passa per tractar aquest CH4 emès, seguint conceptes d’economia circular.

Emprar energies renovables per al tractament d’aquest CH4 sembla ser la opció més encertada. El procés de digestió anaeròbia és àmpliament conegut i fet servir en molts països on s’obté biogàs per al aprofitament energètic i la obtenció de fertilitzant orgànic. Des de ProCycla criem en la importància de seguir investigant desenvolupant i innovant en solucions al tractament de residus orgànics que ajudin a minimitzar l’impacte al canvi climàtic.

Els objectius  en la nostra fulla de ruta per als pròxims anys consideren el desenvolupament i la comercialització d’aquest tipus de tecnologies, a nivell nacional i internacional. Hi ha vàries barreres a traspassar, però com més gran és l’obstacle, més gran és l’assoliment a superar-lo